Samtykkeerklæring

Vedrører slutbrugere
Version 1, 26. november 2021

Venjue har indgået samarbejde med Gouda Rejseforsikring (herefter omtalt Gouda), som vores forsikringspartner til udbydelse af Venjues Tryghedspakke.

Samtykkeerklæringen er nødvendig, for at Gouda kan vurdere dit krav og ligeledes erstatningsudmåling. En afbestilling skal ligeledes foregå gennem Venjue, for at være omfattet.

Gouda og Gjensidige er registrerede varemærker af Gjensidige Forsikring ASA

Jeg giver hermed, ifm. min hele eller delvise afbestilling af et arrangement, samtykke til, at:

  1. Gouda må indhente, anvende og videregive de oplysninger om mig, som Gouda finder nødvendige for at kunne vurdere dækning i forbindelse med det af mig afbestilte arrangement
  2. De, som Gouda indhenter oplysninger fra, kan videregive de oplysninger, som Gouda har anmodet om
  3. Gouda må informere Venjue, og den arrangør jeg har booket det forsikrede arrangement hos, om hvilken afgørelse der er truffet omkring erstatning og om hvorvidt et eventuelt afslag skyldes manglende oplysninger fra mig

1. Hvem kan der indhentes oplysninger fra og/eller videregives oplysninger til?

  1. Venjue samt den arrangør, som du har booket det forsikrede arrangement hos
  2. Sygehuse, læger og andre autoriserede sundhedspersoner

2. Hvilke oplysninger kan udveksles?

  1. Helbredsoplysninger, herunder sygdomsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet,
  2. Oplysninger om sociale, økonomiske og andre forhold,
  3. Information om arrangementet, herunder informationer om afbestillinger og ændringer og
  4. Kontaktinformationer.

3. Hvem udbetales erstatningen til?

En eventuel erstatning udbetales til den arrangør, som du har booket det forsikrede arrangement hos – enten direkte eller via Venjue

4. Tidsbegrænsning, underretning, m.v.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor Gouda har taget stilling til dit krav.

Samtykket gælder for et år. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i din sag, informeres om dit samtykke.

Du får besked hver gang Gouda indhenter oplysninger. Du bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives, og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra.

Du får også besked, når Gouda har færdigbehandlet sagen.

Særligt vedrørende kurser og konferencer

Såfremt anden deltager end dig angives som værende årsag til afbestillingen, vil Gouda kontakte vedkommende direkte for at indhente samtykke.

(Eksempelvis hvis en konference afhænger af en foredragsholder, der ikke kan deltage, men denne ikke har foretaget bookingen.)